|
|
|
|
 


Akut kirurgi

   

 

Akut kirurgi

 

Behandlingsprogrammet Akut kirurgi och urologi gavs ut första gången för fyra år sedan och det har varit ett mycket uppskattat stöd i handläggningen av patienter på våra akutmottagningar. Det här är en ny omarbetad version som även innehåller några nya kapitel och det riktar sig till alla som tjänstgör på de kirurgiska akutmottagningarna i den akuta handläggningen av patienter i Stockholms läns landsting och Visby lasarett. Det är önskvärt att sjukhusen har gemensamma diagnostiska kriterier och att utredning och behandling sker enligt moderna vetenskapliga principer och beprövad erfarenhet.

Avdelning Stöd för evidensbaserad medicin, enheten Vårdgivarstöd, Hälsooch sjukvårdsförvaltningen (HSF) har stött arbetet med behandlingsprogrammet.

För innehåll i handboken ansvarar författarna. Behandlingsprogrammet Akut kirurgi har godkänts av Stockholms medicinska råd (SMR) 2012. Riktlinjerna bygger på evidens och bästa kliniska praxis för diagnostik och behandling inom akutkirurgi.

Samarbete mellan Stockholms Läns Landsting (SLL) och ROBBRA Stockholm. 

.

 


 

       


 

 

Akut kirurgi är kostnadsfri och finns på  

    

 

 

 


Copyright © ROBBRA Stockholm, Sweden 2011-2016  |  Contact us here or e-mail to info@robbrastockholm.com